GAMEPAD BLUETOOTH GAMESIR G3V (ANDROID - PC)

0₫
0$
Thương hiệu GAMESIR
Mã sản phẩm GAMESIR G3V

Model: Gamesir-G3V

Hỗ trợ: Android/Windows PC/PS3

Working Mode: Android Standard/GCM /X-input/Dinput

Kết nối: Bluetooth/Wired

Thời gian sủ dụng 2-3H

Bluetooth Version: Bluetooth 4.0

Dung lượng: 600mAh

Charging Voltage: 3.7V - 5.2V

Charging Current: 1A - 2A

Kích thước: 6.30X 4.09X 2.32