Nếu mã affiliate của bạn là:

?ref=11114

Thì mẫu đường dẫn để bán hàng:
https://linhkiengiasi.com.vn/products/man-hinh-lcd-viewsonic-27-va2759-smh?ref=11114

Cách tạo đường dẫn bán hàng:

Bước 1: Tìm sản phẩm trên website

    Bạn vào website, tìm và chọn sản phẩm muốn bán. Trong trang chi tiết sản phẩm, chú ý vào đường link sản phẩm.Bước 2: Bạn dán mã Affiliate vào cuối đường link như hình


    Mã Affiliate này được cấp khi bạn là cộng tác viên chính thức của trang


Bước 3: Sử dụng đường dẫn

Sau khi dán mã Affiliate của bạn vào sản phẩm muốn bán. Bạn có thể dùng đường dẫn này để rao đến khách hàng trên các diễn đàn, mạng xã hội, ... bất kỳ nơi nào khách hàng của bạn thấy được đường dẫn này.

Lưu ý

Đơn hàng được chấp nhận khi khách hàng mua sản phẩm trên đường dẫn có chứa mã affiliate của bạn.

Trong trường hợp khách hàng chưa đặt hàng ngay, mà quay lại đặt hàng vào một lúc khác, thì trình duyệt vẫn lưu trữ đơn hàng đó là đến từ khách hàng của bạn, trừ khi quá 60 ngày khách hàng không quay lại, hoặc khách hàng xóa cookie trên trình duyệt. 

Dễ dàng và miễn phí khi đăng ký, kinh doanh với số vốn 0 đồng. Hãy bắt đầu tạo thu nhập thụ động với linhkiengiasi.com.vn ngay bây giờ !